Styret

Tord
Leder

Solan er drevet av studenter, for studenter.

Copyright and All rights reserved | Solan linjeforening, ©2020.
Developed by Team Moser