Om Solan linjeforening og NTNUs Entreprenørskole


Solan er linjeforeningen til NTNUs Entreprenørskole ved NTNU i Trondheim. Vi jobber med det sosiale ved studiet og skal være med på å legge opp til et bra miljø på skolen.

I tillegg til det sosiale er vi med på å arrangere ulike arrangement som vil gi innspill og tips til hvordan studentene kan forbedre og gjøre oppstartsbedriftene sine bærekraftige. Slike arrangementer er eksempelvis ESAF-helg, hvor alumni kommer tilbake for å gi sine innspill og ideer til studentene.


Sponsorer